Šiemet baigėsi Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorės Sonetos Būdvytienės ir Šilalės viešosios bibliotekos direktorės Astutės Noreikienės kadencijos šiose pareigose. Gegužės 31-oji  – paskutinė jų darbo diena.

Už ilgametes pastangas ir nuveiktus darbus S. Būdvytienei ir A. Noreikienei dėkojo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Jančauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė ir vyr. specialistė Jovita Voverienė. Einant vadovo pareigas, neretai sunku rasti laiko sau, todėl Savivaldybės administracijos atstovai vadovėms linkėjo skirti laiko pomėgiams, poilsiui, dėkojo už daug prasmingų įgyvendintų projektų, atliktus darbus, bendradarbiavimą.

Soneta Būdvytienė Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorės pareigas ėjo 17 metų, o Astutė Noreikienė Šilalės viešosios bibliotekos direktorės pareigas ėjo 12 metų.

Šilalės rajono savivaldybės administracija