Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
Priemonės veiklos sritis prisideda prie ES kaimo plėtros politikos trečiojo prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ tikslinės srities „Ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimas“ įgyvendinimo.
Priemonės veiklos srities įgyvendinimas prisideda prie kompleksinio tikslo – inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida.
Remiami sektoriai:
  • augalininkystė;
  • sodininkystė;
  • daržininkystė.
Paraiškų rinkimo etapui skirta 235 461 Eur paramos lėšų.
Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.