Šių metų birželio 1-ąją Šilalės rajono savivaldybės taryba nustatė 2023 m. žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą sumažindama mokesčio dydį už žemės ūkio paskirties žemę (žemės paskirties kodas 610) pagal bendrą valdomų žemės sklypų dydį:

  • 50 procentų – nuo 0 iki 50 ha;
  • 30 procentų – nuo 50 iki 100 ha;
  • 10 procentų – daugiau nei 100 ha.

Miškų ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 710) nustatyta 100 procentų mokesčio lengvata.

Taip pat nustatytas 2023 metų mokestinio laikotarpio neapmokestinamasis žemės sklypo, priklausančio nuosavybės teise, dydis fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai:

  • Šilalės rajono kaimo vietovėse – 1,0 ha;
  • Šilalės mieste – 0,15 ha.

Šilalės rajono savivaldybės administracija