Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose taisyklėse numatyta, kad žemės ūkio augalų plotuose ariamojoje žemėje auginant žemės ūkio augalus žaliajame pūdyme nebūtų vykdoma žemės ūkio gamyba (t. y., ganomi ūkiniai gyvūnai, šienaujama žolė, išskyrus žaliosios masės įterpimą į dirvą ir sutvarkymą) einamųjų metų produkcijai gauti. Žaliajame pūdyme auginamas bent dviejų žemės ūkio augalų mišinys  (vasarinių rapsų, rapsukų, garstyčių (baltųjų ir rudųjų, juodųjų), ridikų (aliejinių ir baltųjų, juodųjų), avižų, svidrių, facelijų, grikių, saulėgrąžų ir visų Klasifikatoriaus II bei III grupės augalų), ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi būti įterpiamas į dirvą ar kitaip sutvarkomaы (voluojamas, smulkinamas, skutamas). Prieš sutvarkant žaliąjį pūdymą, nuimti augalų derlių yra  draudžiama.

Pagal 2023-06-01 duomenis, Šilalės rajone yra 2 417 galvijų laikytojų, kurie laiko 44 606 galvijus (rajonas pirmauja pagal šiuos rodiklius). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo metu rajono teritorijoje, kaip ir visoje šalyje, susidariusi gana sudėtinga  situacija, dėl sausros augalų vegetacijos laikotarpiu išdžiūvę pievų ir ganyklų plotai. Ūkinių gyvūnų laikytojai, ruošiantys pašarus, pagamina tik ketvirtadalį (lyginant su ankstesniais metais) pašarų, kurių dalį privalės sušerti galvijams vasaros laikotarpiu dėl išdžiūvusių sausros pažeistų plotų.

Nurodydami minėtą informaciją, birželio 15 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus ir Kaimo ir reikalų skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė raštu kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, dėl galimybės susidarius tokiai situacijai papildomai paruošti pašaro iš tų plotų, kurie deklaruojami kaip žaliasis pūdymas, pakeičiant anksčiau minėtu įsakymu patvirtintų taisyklių 6.3.2 papunkčio nuostatas, kad šiuose plotuose būtų galima ganyti gyvulius ir šienauti žolę.

Tikimasi, jog ministerija atsižvelgs į pateiktą informaciją ir padės žemdirbiams lengviau valdyti dėl sausros susidariusią sudėtingą situaciją.

Šilalės rajono savivaldybės administracija