Svarbu! Paraiškos priimamos iki birželio 20 d., pavėluotai paraiškos priimamos iki birželio 30 d.
Priemonės prioritetai:
  • su žemės ūkiu susijusių ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas;
  • dirvožemio erozijos prevencija, dirvožemio kokybės išsaugojimas ir gerinimas.
Priemonės tikslinės sritys:
  • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant „Natura 2000“ vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas;
  • dirvožemio apsauga nuo degradavimo ir dirvožemio anglies dvideginio praradimo, taikant tinkamą augalų sėjomainą ir ariamąją žemę apsėjant žieminėmis kultūromis.
Kompleksiniai tikslai:
  • užtikrinti kokybiškų maisto produktų gamybą ir vartotojų aprūpinimą kokybiškais maisto produktais;
  • mažinti aplinkos taršą bei saugoti biologinę įvairovę, prisidėti prie aplinkos apsaugos žemės ūkyje bei tausios ūkinės veiklos įvairinimo.
Remiamos veiklos:
  • „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“;
  • „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.
Paramos gali kreiptis:
  • ūkininkai ir juridiniai asmenys, vykdantys su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą.

 

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.