Dauguma naujoje Taryboje turės 13 balsų iš 25 bei ją sudarys 3 politinės jėgos – politinio komiteto „Vardan Šilalės krašto” (5), Jungtinės frakcijos (7) ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (1) – atstovai.

Drauge su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga kartu sėkmingai dirbome praėjusioje kadencijoje, todėl natūralu, kad ir toliau kartu tęsime darbus. Taip pat džiaugiuosi, kad kvietimą jungtis prie Tarybos daugumos priėmė ir Jungtinė frakcija, nes daugeliu atvejų sutampa mūsų vertybinės bei programinės nuostatos.

Tarybos dauguma sutarė, kad politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto” deleguos savo atstovą į Finansų, investicijų ir verslo komiteto pirmininkus, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga į Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkus, Jungtinė frakcija  – į Švietimo, kultūros sporto ir teisėtvarkos bei Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komitetų pirmininkus.

Savivaldybės administracijos direktoriumi, kaip skelbta anksčiau jau yra paskirtas politinio komiteto „Vardan Šilalės krašto” atstovas Andrius Jančauskas. Žinia, pasikeitus Vietos savivaldos įstatymui, Savivaldybės administracijos direktorių skiria nebe Taryba, o meras.

Tuo metu Tarybai bus teikiamas siūlymas pritarti dviejų vicemerų pareigybėms. Bendras Savivaldybės vadovų skaičius išliks nepakitęs, nes nebelieka Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės. Taip pat, pasikeitus įstatymui, keičiasi ir vicemerų funkcijos – t. y. vicemerai tampa nebe politinėmis figūromis, kaip buvo iki šiol, o vykdomosios valdžios atstovais. Tad renkantis vicemerų kandidatūras, pirmiausiai dėmesys buvo skiriamas jų kompetencijoms skirtingose srityse. Į vicemerus bus siūlomos Igno Gužauskio ir Jolantos Skrodenienės kandidatūros.

Savivaldybės meras Tadas Bartkus