Tikslas – gerinti bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas, užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą.
Paramos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinės intervencinės priemonės „Parama bitininkystės sektoriui“ programą sudaro šios priemonės:
 • Švietimas, mokymas ir techninė parama.
 • Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija.
 • Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje.
 • Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena.
 • Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai.
Galimi pareiškėjai
 • Pagal priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ – juridiniai asmenys.
 • Pagal priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“:
  • veiklą dėl bičių šeimų atnaujinimo (bičių motinų įsigijimas, parodomojo bityno kūrimas, duomenų bazės naudojimosi paslauga) – fiziniai asmenys; duomenų bazės naudojimosi paslauga – juridiniai asmenys;
  • veiklą dėl bitininkavimo inventoriaus įsigijimo – fiziniai asmenys;
  • veiklą dėl bičių ligų prevencijos – juridiniai asmenys.
 • Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ – mokslo ir studijų institucijos.
 • Pagal priemonės „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“:
  • veiklą dėl bitininkystės sektoriaus studijos atlikimo – mokslo ir studijų institucijos;
  • veiklą dėl bitininkystės sektoriaus populiarinimo – juridiniai asmenys.
 • Pagal priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai“ – fiziniai ir juridiniai asmenys.
Šiam paraiškų rinkimui skirta 1 099 565 Eur. Lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
Užpildyta paramos paraiška pagal intervencines Bitininkystės programos priemones (2 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąraše (3 priedas), teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu paraiskos@nma.lt, pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus (PDF formatu).
Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.
Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.