Tikslas – pritraukti jaunuosius ūkininkus ir kitus naujus ūkininkus, palaikyti jų veiklą ir palengvinti tvarią verslo plėtrą kaimo vietovėse.
Poreikiai:
 • padidinti jaunųjų ūkininkų ūkių ekonominį pajėgumą;
 • didinti žemės ūkio subjektų galimybes pasinaudoti alternatyviais finansiniais ištekliais;
 • remti jaunųjų ūkininkų įsikūrimą;
 • gerinti jaunųjų ūkininkų žinių ir įgūdžių lygį, sudarant galimybę jiems mokytis, gauti konsultacijas.
Rezultatų rodikliai:
 • jaunųjų ūkininkų, kurie kuria ūkius naudodamiesi pagal BŽŪP teikiama parama, skaičius, įskaitant pasiskirstymą pagal lytį;
 • BŽŪP projektais remiamų naujų darbo vietų kūrimas.
Remiamos veiklos:
 • žemės ūkio produktų pirminė gamyba;
 • žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą.
Paramos gali kreiptis:
 • fizinis asmuo, kuris yra ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 40 metų (tais metais, kai pirmą kartą teikia paraišką, paraiškos teikimo dieną nesuėję 41 metai), kurio vardu registruotas ūkininko ūkis ir (arba) žemės ūkio valda ir jis priima sprendimus dėl ūkio valdymo, vykdo ilgalaikę ūkio kontrolę, yra finansiškai atsakingas bei prisiima su ūkio veikla susijusias rizikas, turin kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti (įgytas žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimas ar kvalifikacija (kriterijų atitiks ir ne žemesnio kaip 3 kurso žemės ūkio ir (arba) veterinarijos sričių studentai), arba kompetenciją, įgytą išklausius su žemės ūkio veikla susijusius mokymus, kursus, arba yra ne trumpesnė kaip 1 metų praktinė ūkininkavimo patirtis, arba pareiškėjas turi savo vardu Ūkininkų ūkio registre registruotą ūkį) ir  pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas;
 • juridinis asmuo, kurio vardu registruota žemės ūkio valda, kurio dalyviai (akcininkai, pajininkai, kt.), vienasmenis valdymo organas arba visi kolegialaus valdymo organo nariai yra ne vyresni nei 40 metų (tais metais, kai pirmą kartą teikia paraišką, paraiškos teikimo dieną nesuėję 41 metai) fiziniai asmenys, kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti turi turėti vienasmenis valdymo organas, taip pat ne mažiau kaip 50 proc. kolegialaus valdymo organo narių ir ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių (akcininkų, pajininkų, kt.) ir pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje.
Šiam paraiškų rinkimui skirta:
 • dotacijoms – 15 000 000 Eur paramos lėšų.
 • lengvatinėms paskoloms – 19 940 000 Eur paramos lėšų.

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.