Gegužės 11 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 2-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 21 tarybos narys (nedalyvavo Rima Norvilienė, Erika Gargasė, Aistė Giedraitienė ir Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė), administracijos skyrių vedėjai, specialistai bei kiti. Posėdžio metu priimti 2 sprendimai.

Sudaryti Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetai

Posėdžio metu tarybos nariai sudarė šiuos 4 tarybos komitetus ir patvirtino jų sudėtį:

  • Finansų, investicijų ir verslo komitetas: Edmundas Auškalnis, Dainius Bergelis, Lineta Dargienė, Egidijus Gečas, Valdemaras Jasevičius, Rimantas Rimkus, Tadas Sadauskis, Rolandas Toleikis, Rimas Vaičikauskas, Raimundas Vaitiekus.
  • Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas: Asta Bataitytė, Akvilė Gargasaitė, Remigijus Jonutis, Erika Gargasė, Rima Norvilienė.
  • Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas: Raimundė Gečienė, Aistė Giedraitienė, Andrius Jančauskas, Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė, Vida Miknienė.
  • Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komitetas: Artūras Dambrauskas, Vytautas Jucius, Algirdas Meiženis, Gintas Navardauskas, Viktoras Stancelis.

Deleguoti atstovai į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą

Tarybos nariai delegavo Šilalės rajono savivaldybės merą Tadą Bartkų (politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“) į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą Šilalės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui ir išrinko Šilalės rajono savivaldybės tarybos nares Akvilę Gargasaitę (politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“) ir Rimą Norvilienę (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Šilalės skyrius) į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą Šilalės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. Į suvažiavimą deleguojamas Savivaldybės tarybos narys – meras ir 2 Savivaldybės tarybos nariai, kurie renkami pagal kvotas, proporcingai rinkimus laimėjusių partijų ir rinkimų komitetų vietoms tarybose.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija