Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. T1-91 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ skelbiamas kandidatų (jaunimo atstovų) į Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą (toliau–SJRT) atrankos konkursas. Jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą renkami 2 metams.

Jei esi 1429 m., turi minčių, kaip pagerinti Šilalės krašto gyvenimą, nori dalyvauti politikoje, kviečiame užpildyti kandidato anketą.

Kandidatai (jaunimo atstovai) privalo pateikti šiuos dokumentus (nuostatų 1 priedas):

  1. Užpildytą kandidato į savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus registracijos anketos formą, kurią rasite paspaudę čia. 
  2. Trumpą motyvacinį laišką tapti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariu, jaunimo atstovu (iki 1 A4 formato lapo apimties).
  3. Mažiausiai vienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos rekomendacija dėl tapimo savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariu, jaunimo atstovu.

Jeigu savivaldybėje jaunimo organizacijų tarybos nėra ar ji nedelegavo atstovų, jaunimo atstovai renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkimo  metu. Savo kandidatus į SJRT jaunimo atstovus gali siūlyti ir NVO.  Kandidatais gali save išsikelti ir pavieniai (14–29 amžiaus) asmenys.

Jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų visuotinis susirinkimas dėl jaunimo kandidatų rinkimų į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą vyks 2023 m. gegužės 19 d. 16.00 val., Šilalės rajono savivaldybės posėdžių salėje (319) III aukštas, .J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė.

Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamojo balso teisę turi VIENAS atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje. Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija (mokinių savivalda) turi pranešti el. p. vaida.januleviciene@silale.lt ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 15 d. 17.00 val. Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje, mokinių savivaldoje ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos, mokinių savivaldos vadovo ar jo įgalioto asmens, pridedant įgaliojimo kopiją. Jeigu susirinkime dalyvauja organizacijos vadovas, delegavimo raštas nėra būtinas.

Užpildytos formos laukiame iki š. m. gegužės 15 d. 17.00 val., Šilalės rajono savivaldybėje, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab., arba el. paštu info@silale.lt

Išsamesnės informacijos teiraukitės Vaidos Janulevičienės, jaunimo reikalų koordinatorės, 312 kab., tel. (8 449) 45348, mob. tel. 8 67493478, el. p. vaida.januleviciene@silale.lt

Kandidatų į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą jaunimo atstovus skaičius neribojamas.

Šilalės rajono SJRT nuostatai (kandidatuojant būtina perskaityti!)