Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi,

š a u k i u  pirmąjį naujai išrinktos Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdį 2023 m. balandžio 27 d. 10.00 val. Šilalės rajono savivaldybės posėdžių salėje (J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė).

Pirmojo naujai išrinktos Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių priesaikos.
  2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero priesaikos.
  3. Dėl kitų sprendimų, užtikrinančių savivaldybės institucijų ir savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, komisijų veiklą, priėmimo.

 

Šilalės rajono savivaldybės Nr. 46
rinkimų komisijos pirmininkė
Rasa Kuzminskaitė