Balandžio 14 d. Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis dalyvavo viešoje diskusijoje ,,Kaip aktyvinti gyventojų įsitraukimą į Šilalės kraštui aktualius klausimus“. Diskusiją organizavo kaimų bendruomenė ,,Saulietekis“ ir bendruomenės pirmininkė Asta Norbutienė bei viešoji įstaiga Lietuvos regioninių tyrimų institutas.

Diskusijoje taip pat dalyvavo vietos bendruomenių nariai ir kiti Šilalės rajono gyventojai, kuriems rūpi gyventojų aktyvesnis įsitraukimas į vietos savivaldos priimamus sprendimus, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams klausimai,  pilietinio aktyvumo skatinimas.

Diskusiją vedė Vytauto Didžiojo universiteto  prof. dr. Rimantas Dapkus ir doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė.

Ši Kvėdarnoje vykusi diskusija yra įgyvendinamo projekto ,,Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“, finansuojamo pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje programą, dalis. Taip pat buvo pristatytos kitos vykdomo projekto veiklos.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė