Šilalės rajono savivaldybės administracija gavo Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario Raimundo Vaitiekaus užklausimą dėl bendruomeninių vaikų globos namų. Rašte prašoma:

  1. Sustabdyti namo Erelių g. 33, Struikų k., Šilalės kaimiškoji sen., pirkimo procedūras.
  2. Skubos tvarka sukviesti Šilalės rajono savivaldybės kontrolės komitetą, darant išvažiuojamąjį posėdį ir padėtį įvertinant vietoje.
  3. Išsiaiškinti žemės sklypų ir gatvių aptvėrimo faktą, planuojamo pirkti namo su žemės sklypu Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuosavybėn.

Tarybos nario rašto kopija

Viešai dalinamės Tarybos nariui pateikiamu atsakymu:

Atsakydami į Jūsų viešąjį kreipimąsi informuojame, kad Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) savo atsakymą ir poziciją dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu, esančiu Erelių g. 33, Struikų k., Šilalės kaimiškoji sen., skirto bendruomenių vaikų globos namų steigimui, pirkimo Jums yra pateikusi 2023 m. vasario 22 d. raštu Nr. B3-487 (11.5 E).

Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad minėtas gyvenamasis namas su žemės sklypu perkamas Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) nuosavybėn, vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir laikantis visų Apraše numatytų procedūrų. Savivaldybės nuosavybėn yra perkama 8,12 aro žemės sklypas su gyvenamuoju namu,  kurio bendras plotas 206,27 kv. m. Būtent tokie žemės sklypo ir gyvenamojo namo duomenys yra įregistruoti ir Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypas suformuotas pagal atliktus kadastrinius matavimus, todėl nekyla jokių abejonių dėl Savivaldybės nuosavybėn perkamo žemės sklypo ribų, kad perkamas žemės sklypas yra 8,12 aro.

Jūsų viešame kreipimesi minimas keliukas tikrai nepatenka į Savivaldybės nuosavybėn perkamo žemės sklypo ribas ir nėra sandorio objektas. Savivaldybės nuosavybėn perkamo 8,12 aro žemės sklypo ribos yra nustatytos, aiškios, suformuotas žemės sklypas, todėl ir šiuo atveju perkamas žemės sklypas neatsižvelgiant į gyventojų užtvertų tvorų ribas ir tvorų vienodumą, o atsižvelgiant į suformuoto žemės sklypo ribas. Savivaldybė neketina pasisavinti nei kito žemės sklypo, nei keliuko, nei kokios nors gatvės, kurie šiuo atveju nėra sandorio objektai. Sutinkame, kad, jeigu gyventojai nesilaikydami teisės aktų reikalavimų neteisėtai yra užsitvėrę tvoras valstybinėje žemėje, užtvėrę gatvių privažiavimus, jie turėtų visas kliūtis pašalinti. Valstybinėje žemėje neteisėtai pastatytų tvorų ir kitų statinių kontrolę vykdo Nacionalinė žemės tarnyba, kuri pagal kompetenciją ir turėtų aiškintis tokius faktus ir priimti atitinkamus sprendimus. Mūsų žiniomis, Jūsų minimo Erelių ir Berželio gatvių sujungimo užtvėrimas jau dabar yra pašalintas, tai padarė patys gyventojai, todėl nebelieka ginčo objekto.

Šilalės rajono savivaldybės taryba 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T1-10 „Dėl nekilnojamojo turto (gyvenamojo namo su žemės sklypu) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn vykdant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“  (toliau – Sprendimas) pritarė pirkti gyvenamąjį namą, bendras plotas 206,27 kv. m su žemės sklypu, plotas 8,12 aro, bendruomeninių vaikų globos namų steigimui ir pavedė Administracijos direktoriui pasirašyti pirkimo–pardavimo sutartį ir atlikti kitus su šio turto pirkimu susijusius veiksmus. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies nuostatos Administracijos direktorių tiesiogiai įpareigoja užtikrinti savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje. Įgyvendinant Sprendimo  nuostatas, 2023 m. vasario 23 d. dėl namo su žemės sklypu, skirto bendruomeninių vaikų globos namų steigimui, pirkimo, tarp šalių buvo pasirašyta pirkimo–pardavimo sutartis Nr. B6(P)-40, todėl laikoma, kad po pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo pirkimo procedūros yra pabaigtos, jos nebus stabdomos. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatas savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija