Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nori atkreipti pareiškėjų dėmesį į pagrindinius 2023 m. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintose Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse (Taisyklės) nustatytus reikalavimus klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingoms sistemoms (ekologinei sistemai).
Ūkininkai gali savanoriškai pasirinkti, kokioje ekologinėje sistemoje dalyvauti ir gauti išmokas: kompleksinėje ekologinėje sistemoje „Veiklos ariamojoje žemėje“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“.
Visi norintieji gauti paramą pagal ekologines sistemas privalo atitikti bendruosius reikalavimus ir jų laikytis visą įsipareigojimų laikotarpį. Įsipareigojimų laikotarpio trukmė skaičiuojama nuo einamųjų metų paraiškos pateikimo dienos iki paraiškų teikimo pradžios, kuri eina po paskutinių įsipareigojimų metų pabaigos.
Įsipareigojimų laikotarpis pagal ekologines sistemas nurodytas lentelėje:
Eil. Nr.
Ekologinė sistema
Įsipareigojimų laikotarpis (trukmė metais)
1.
Veiklos ariamojoje žemėje (kompleksinė ekologinė sistema)
1.1.
Augalų kaita
4
1.2.
Tarpiniai pasėliai
1
1.3.
Sertifikuotos sėklos naudojimas
1
1.4.
Kraštovaizdžio elementų priežiūra (esamų kraštovaizdžio elementų priežiūra, naujų žolinių elementų įkūrimas, naujų medėjančių elementų sodinimas)
3
1.5.
Trumpaamžių medingųjų augalų juostos
1
1.6.
Daugiamečių žolių juostos
3
1.7.
Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos
1
2.
Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu
1
3.
Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa
3
4.
Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis
5
5.
Eroduotos žemės keitimas pievomis
5
6.
Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema:
6.1.
Veikla „Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius“
1
6.2.
Veikla „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“
2
7.
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas
5
8.
Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo
2 arba  3
9.
Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)
5
Visą informaciją apie ekologinių sistemų reikalavimus galite rasti čia.
Naudinga informacija

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija