Vasario 23-24 d. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Kristina Katauskaitė bei biologijos ir chemijos mokytoja Jurgita Alminienė dalyvavo metodinėje – praktinėje konferencijoje „CLILiG@Litauen – dalinimasis patirtimi ir žvilgsnis į priekį“, kurią organizavo Goethe‘s institutas Lietuvoje bendradarbiaudamas su Vilniaus licėjumi.

Projektas „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas(is) Lietuvoje“ gimnazijoje vyksta nuo 2017 m. Mokytojos veda atviras integruotas vokiečių kalbos, biologijos ir chemijos pamokas, kurių temos susietos su patyrimine, praktine veikla ir bandymais, dalijasi patirtimi su kitais projekto nariais, gimnazijos ir rajono bendruomene.

Konferencijos dalyviai pristatė darbo metodus, projekte sukauptą patirtį, rengė praktines dirbtuves, integruotų pamokų simuliacijas bei aktyviai dalyvavo diskusijoje apie projekto ateitį ir projekto būsimą 10-mečio jubiliejų, kurį minėsime 2024 metais. Konferencijos dalyvius sveikino instituto direktorė Anna Maria Strauß, o pasikeitimą patirtimi papildė lektorių iš Eduversum leidyklos ir švietimo agentūros, Vilniaus universiteto ir Žinių ekonomikos forumo pranešimai bei paskaita apie atnaujintas bendrąsias programas ir tarpdalykinio bendradarbiavimo vaidmenį. Įgytos konferencijoje žinios ir patirtys bus pritaikytos praktinėse veiklose.

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojos
Kristina Katauskaitė ir Jurgita Alminienė