Informuojame apie Lauko teniso kortų Šilalės r. sav., Pajūrio mstl., Jūros g.12A  statybos projekto projektinius pasiūlymus:

Statinio adresas: Šilalės r. sav., Pajūrio mstl., Jūros g.12A

Kadastro Nr.:8750/0007:251

Žemės paskirtis – Kita.

Naudojimo būdas – Reakreacinės teritorijos.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: poilsio;

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingi statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Mantė Jankauskienė, tel.: +370 611 43441, el. p.: architekte@namucentras.lt;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Pajūrio miestelio bendruomenė į.k. 300874547; Dariaus ir Girėno g. 33, Pajūris, LT-75289 Šilalės r ., tel. +37068235690

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023-02-21 V. Kudirkos g. 7, Šilalė, darbo dienomis nuo 10.00 iki 12:00 val. (iš anksto susitarus), tel.: +370 61143441, el. p.: architekte@namucentras.lt ir Šilalės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui registruotais laiškais, elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. vasario 24 d. 14:00 val. Pajūrio seniūnijos patalpose, adresu Šilalės r. sav., Pajūris, Dariaus ir Girėno g. 33.

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

Lauko teniso kortų vizualizacija