Lietuvoje jau kelerius metus vyksta institucinės globos namų pertvarka. Atlikti moksliniai tyrimai atskleidė, kad institucinė globa visada lemia prastesnę gyvenimo kokybę nei bendruomenėje teikiamos paslaugos, o dažnu atveju ir socialinę atskirtį visam gyvenimui. Savivaldybėse steigiami bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose sukuriama šeimai artima aplinka, atsisakoma institucinės kultūros, vaikai gyvena taip, kaip gyvename kiekvienas iš mūsų – šeimoje.

Šilalės rajono savivaldybėje vieni bendruomeniniai vaikų globos namai 2020 m. liepos pradžioje  įkurti ir atidaryti  Drobūkščiuose. Juose vaikai gyvena įprastą gyvenimą – eina į mokyklą, lanko būrelius, turi savo pareigų. Namuose vaikus prižiūri dvi socialinės darbuotojos ir 4 individualios priežiūros darbuotojos. Vaikai iš darbuotojų gauna daugiau individualaus dėmesio ir šilumos.

Traksėdžio seniūnė Regina Audinytė pamena, jog šios įstaigos įkūrimo pradžia taip pat buvo sunki. Gyventojai priešinosi bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimui kaimynystėje, bijojo išaugsiančio nusikalstamumo, dalinosi nuogąstavimais, jog teks užrakinti ūkinius pastatus ir imtis kitų saugumo priemonių. Tąkart seniūnė su gyventojais kalbėjo, jog atsikeliantys vaikai tokie pat kaip ir mūsų vaikai – vieniems sekasi geriau, kitiems prasčiau, vieni linkę daugiau išdykauti, kiti ramesni. „Tuomet gyventojus raminau, sakydama, jei bus problemų, eisim, kalbėsim ir jas spręsim. Tačiau vaikams atsikėlus į Drobūkščius, nesulaukiau nei vieno nusiskundimo. Priešingai, gyventojai džiaugiasi vaikų mandagumu, vyresni gyventojai juos kalbina parduotuvėse, džiaugiasi, jog bendruomenė tapo pripildyta vaikų juoko“ – sakė seniūnė R. Audinytė.

2023 m. vasario 2 d. Šilalės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą pirkti gyvenamąjį namą bendruomeninių vaikų globos namų steigimui. Nupirktame name apsigyvens Pajūrio paramos šeimai padalinyje gyvenantys 8 vaikai. Tuo institucinės globos pertvarka Šilalės rajono savivaldybėje būtų baigta.

Vis tik, po praėjusio tarybos posėdžio viešojoje erdvėje pasirodė įvairių komentarų ir spekuliacijų dėl tarybos sprendimo pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn  gyvenamąjį namą su žemės sklypu bendruomeninių vaikų globos namų steigimui, vykdant projektą Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0015 „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“, už 156 800 Eur. Vieni piktinosi dėl kainos, kiti ­­– kam vaikai turi būti iškelti iš Pajūrio paramos šeimai padalinio, treti – dėl vietos ar pakeistų derybų sąlygų.

Siekiant įsteigti dar vienus bendruomeninius namus Šilalėje, skelbtas ne vienas kvietimas tiek spaudoje, tiek savivaldybės svetainėje, kviečiantis gyventojus teikti savo pasiūlymus. Nuo 2021 m. skelbta 16 kvietimų teikti pasiūlymus, per šį laikotarpį siūlyta pirkti 10 namų. Reikia pažymėti, kad pasiūlymams keliami tam tikri reikalavimai: namas negali būti nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc., namo plotas ne mažesnis kaip 120 kv. m, žemės sklypo plotas prie namo – iki 20 arų, numatytas namo baigtumas – 100 proc., numatyta namo paskirtis – gyvenamoji. Minėti teikiami pasiūlymai neatitiko nustatytų reikalavimų dėl per didelio namo nusidėvėjimo, netinkamos namo paskirties, kvadratūros ar sklypo dydžio, namo išplanavimo, dėl kainos, kuomet buvo įvertintos remonto apimtys ir kt.

2022 m. raštu ir žodžiu kreiptasi ir į seniūnijas, kviečiant informuoti gyventojus apie šį kvietimą ar pateikti informaciją apie jiems žinomus parduodamus tinkamus būstus. Iš seniūnijų nesulaukta nei vieno pasiūlymo, o iš Pajūrio nuo kvietimų pradžios pasiūlymų nepateikė nei seniūnija, nei gyventojai.

Reaguodami į pasisakymus dėl  skelbiamų derybų būdu perkamo gyvenamojo namo ar buto dvibučiame name su žemės sklypu pirkimo, vykdant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“, sąlygų keitimo, informuojame, jog jos keistos supaprastinant gyventojams dokumentų pateikimą, o siekiant sulaukti daugiau pasiūlymų, pakeista sąlyga, jog būstas gali būti ne tik Šilalėje ar 8 km nuo jos, bet ir kitose gyvenvietėse, kuriose ne toliau kaip už 8 km yra švietimo įstaigos.

Vertinant vietos, kur yra namas, klausimą, reiktų atsižvelgti į tai, jog tiek namas, tiek vieta atitinka sąlygas. Soduose jau seniai verda gyvenimas, ten žmonės laiką leidžia ne tik šiltuoju metu laiku, bet ir ištisus metus. Nuo šios vietos netoli ugdymo įstaigos, darželis, baseinas, meno mokykla ir kiti būreliai, dėl ko vaikams bus užtikrinama popamokinė veikla, ugdomas savarankiškumas  ir pasirinkimo laisvė.

Na ir paskutinis, kone labiausiai aptariamas, dalykas – kaina. Taryba pritarė, jog namas būtų įsigyjamas už 156 800 Eur. Pažymėtina, jog projekto finansavimo sutartyje numatyta 65 857,80 Eur suma namo įsigijimui, o vykusių 2 derybų metu, suderėta gyvenamojo namo kaina – 156 800 Eur, todėl vasario 2 d. vykusio posėdžio metu buvo pritarta papildomai skirti 90 942,20 Eur sumą, skirtą prisidėti prie namo įsigijimo. Gavus papildomą projekto finansavimą, šis skirtumas savivaldybei gali būti kompensuojamas. Peržiūrėjus viename internetiniame skelbimų portale skelbiamų parduodamų gyvenamųjų namų kvadratinio metro kainas, daugumos tinkamų naujesnių neįrengtų, su daline apdaila ar pilnai įrengtų namų kvadrato kaina siekia apie 1000 eurų, šio namo kvadrato kaina siekia 760,16 Eur už kvadratą. Perkamo namo kainą vertino ir kvalifikuoti VĮ „Registrų centras“ specialistai, kurie minėtą nekilnojamąjį turtą įvertino 147 000 Eur. Nors pasiūlymo kainos ir nekilnojamojo turto vertinimo įkainojimo vertės skirtumas  – 6,66 proc., tačiau jis neprieštarauja pirkimo sąlygų nuostatoms, kuriose numatyta, jog nekilnojamųjų daiktų įsigijimo kaina negali daugiau kaip 10 procentų viršyti rinkos vertės, nustatytos atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Be to, į šią vertę nėra įtraukta name paliekamų baldų, virtuvinės įrangos ir kitos buitinės technikos vertė. Perkant namą taip pat buvo svarbu įsivertinti ir kiek reikės lėšų jo remontui ir pritaikymui vaikams su negalia. Vertinant ankstesnį pasiūlymą, kuomet  namą buvo siūloma įsigyti už 140 tūkst. Eur, jo pritaikymui pagal numatytas sąlygas būtų reikėję atlikti labai daug darbų: atlikti kapitalinį remontą, keisti stogą, keisti vandentiekio, kanalizacijos ir šildymo sistemas, perplanuoti erdves, namą apšiltinti, antrasis namo aukštas nepritaikytas žiemos laikotarpiui, dėl laiptų statumo, kilo abejonių, ar juos pavyks pritaikyti vaikams su negalia, kas projektą būtų pabranginę 2–3 kartus. Perkamame name reikės atlikti nedidelius remonto darbus: įrengti pertvarą, balkono tvorelę ir pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – šių metų rugpjūčio mėnuo. Laiku neįsigijus namo ir jo nepritaikius pagal numatomas sąlygas, mūsų rajono vaikai būtų perkeliami į kitas savivaldybes, o tuomet argumentai „Ar kas nors klausė, kur vaikai nori lankyti mokyklą Pajūryje ar Šilalėje?“ išvis prarastų prasmę, nes vaikai apskritai jokių pasirinkimų nebeturėtų. Be to, už kiekvieno vaiko išlaikymą kitų rajonų įstaigose reikėtų mokėti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto, kas siektų apie 2 500 Eur už vaiką per mėnesį, o už aštuonis –apie 240 000 Eur per metus.

Pajūrio paramos šeimai padalinyje esantys vaikai yra mūsų rajono bendruomenės dalis, todėl Savivaldybė deda visas pastangas, kad jie augtų tokioje aplinkoje, kuri būtų artima šeimos aplinkai, kad jie turėtų kuo didesnes galimybes gyventi taip, kaip gyvename kiekvienas  mūsų.

Šilalės rajono savivaldybės administracija