Kviečiame teikti paraiškas Sveikatos apsaugos programos (4 Programa), patvirtintos 2023 m. vasario 2 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Lėšos gali būti skiriamos naujos medicininės įrangos įsigijimui ir kitų priemonių, kurios reikalingos Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigose, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga atitiktų higienos normas ir kitus teisės aktus, užtikrinančius įstaigos teisėtą veiklą, finansavimui, asmens sveikatos priežiūros įstaigų pastatų ir patalpų renovacijai pagal HN reikalavimus įgyvendinti bei palankių ir patrauklių gyvenimo ir darbo sąlygų Šilalės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms reikalingiems medicinos darbuotojams sudarymui, remiant būsto įsigijimą bei kitas priemones medicinos darbuotojų gerovei užtikrinti (Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimas Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto patvirtinimo“) .

Paraiškos Sveikatos apsaugos programos priemonėms įgyvendinti priimamos iki 2023 m. kovo 22 d. el. paštu administratorius@silale.lt, dokumentus pasirašant  elektroniniu parašu arba Šilalės rajono savivaldybės  Priimamajame (Basanavičiaus g. 2-1, 108 kabinetas). Teikiant paraiškas būtina pateikti visus Programoje reikalaujamus dokumentus.

Paraiškos forma

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Savivaldybės gydytoją Dalę Briedienę el. paštu dale.briediene@silale.lt, tel. 8615 79917 arba 8449 76139

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija