Išmoka už mėsinį galviją

Mėsinių galvijų skaičius, vnt. Susietoji parama už mėsinius galvijus

2022 m., Eur

 

Išmoka už mėsinį galviją, Eur

 

161 135 16 131 274 99,91

Išmoka už mėsinę avį

Mėsinių avių skaičius, vnt. Susietoji parama už mėsines avis 2022 m., Eur

 

Išmoka už mėsinę avį, Eur

 

159 397 2 419 691 15,15

Išmoka už pieninės veislės bulių

Pieninių veislių bulių skaičius, vnt. Susietoji parama už pieninių veislių bulius 2022 m., Eur

 

Išmoka už pieninės veislės bulių, Eur

 

47 536 5 377 091 112,89

Išmoka už pieninę ožką

Pieninių ožkų skaičius, vnt. Susietoji parama už pienines ožkas 2022 m., Eur

 

Išmoka už pieninę ožką, Eur

 

9 553 268 855 28,09

 

 

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja
Virginija Bukauskienė