Sausio 25 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje darbą pradėjo Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Vaida Sakalauskienė.

V. Sakalauskienė 2010 m. Lietuvos žemės ūkio universitete įgijo ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnį. Naujoji darbuotoja yra ėjusi administratorės pareigas uždarojoje akcinėje bendrovėje ir antstolio kontoroje.

Dirbdama prekių ir paslaugų pirkimo specialiste, V. Sakalauskienė organizuos ir vykdys savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešuosius pirkimus, rengs savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentus prekių, paslaugų ar darbų pirkimui. Pagal pateiktas pirkimo užduotis ir technines specifikacijas rengs viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sutarties projektus, atliks pateiktų pasiūlymų atitikimo skelbtiems reikalavimams vertinimą, vertins pateiktus pasiūlymus ir nustatys laimėtoją, atliks kitas su viešaisiais pirkimais susijusias funkcijas.

Naujajai kolegei linkime sėkmės darbuose.

Šilalės rajono savivaldybės administracija