Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. DĮV-936, nuo 2023 m. sausio 1 d. Šilalės rajono socialinių paslaugų namai paskirti vykdyti Bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai organizuoja ir teikia:

  • Individualias ir (ar) grupines psichologines konsultacijas, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
  • Gerovės konsultantų pagalba asmenims susiduriantiems su emociniais sunkumais;
  • Tėvystės mokymus šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
  • Šeimos konsultavimas asmens (šeimos ) namuose;
  • Pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms) gaunantiems kompleksines paslaugas.

Daugiau informacijos +370 69749828,  el.p. bendruomeniaiseimos@gmail.com

Dėl nemokamos psichologinės pagalbos registruotis +370 69415607.

Projektas Nr. LT03-1-SAM-K03-004 „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone“, finansuojamas iš 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ periodo finansavimo lėšų.