Šilalės rajono savivaldybės administracija rengia Socialinių paslaugų plano 2023 metams projektą. Prašome socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, labdaros ir paramos fondus, bendruomenes, kitas organizacijas), kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Šilalės rajono savivaldybės gyventojams, bei suinteresuotus asmenis ir organizacijas, atstovaujančius socialinių paslaugų vartotojams ar ginančius žmonių socialinių grupių interesus ir teises, dalyvauti planuojant socialines paslaugas, informuoti apie numatomas teikti socialines paslaugas ir teikti pasiūlymus 2023 metų socialinių paslaugų planui rengti.

Teikiant informaciją, prašome nurodyti:

• bendrą informaciją apie įstaigą;

• teiktų 2022 m. ir/ar numatomų teikti 2023 m. socialinių paslaugų rūšis pagal Socialinių paslaugų katalogą bei šių paslaugų poreikį sąlygojančius veiksnius;

• tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes;

• trumpą numatomos veiklos aprašymą bei lėšų poreikį;

• laukiamus rezultatus.

Informaciją iki šių metų vasario 19 d. prašome pateikti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriui adresu J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė (116 kabinetas), arba siųsti el. paštu vilija.karbuskiene@silale.lt. Telefonas pasiteirauti (8 449) 76131.

 

Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė