Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atviras jaunimo centras nuo 2023 m. sausio mėnesio įgyvendina projektą Jaunimo „Pulsu“, kuriam finansavimą (14 400 Eur) skyrė Jaunimo reikalų agentūra.

Pagrindinis Jaunimo „Pulsu“ projekto tikslas – stiprinti atvirąjį darbą su jaunimu, vadovaujantis pagrindiniais atviro darbo principais, sprendžiant turinčių mažiau galimybių ir motyvacijos jaunuolių įsitraukimo į profesinio orientavimo, emocinės bei fizinės sveikatos, verslumo, saviraiškos, savęs pažinimo veiklas. 2023 m. Šilalės r. sav. kultūros centro atvirame jaunimo centre bus organizuojami kompiuterinio raštingumo pagrindų mokymai, filmavimo ir fotografavimo kursai, diskusijos su įvairių profesijų atstovais, jaunuoliams bus suteikiamos individualios bei grupinės psichologo konsultacijos. Kiekvienas turės galimybę tikslingai praleisti laisvą laiką, išmokti planuoti biudžetą, save atrasti mėgstamoje fizinėje veikloje, pažinti save bei priimti aplinkinius kartu su jų išskirtinumais. Projektu siekiama padėti jauniems žmonėms atrasti save atliekant įvairaus pobūdžio veiklas.

Projekto metu jaunuoliai bus supažindinami su individualaus darbo perspektyvomis, 2023 m. vasarą organizuojamos „Naktynės“ arba kitaip – išgyvenimo stovykla. Projekte numatytas dviračių įsigijimas, ši transporto priemonė palengvins jaunuolių atvykimą į atvirą jaunimo centrą. Atviro jaunimo centro lankytojams visus metus sporto veiklas organizuos sporto treneris.

Projektu siekiama populiarinti jaunimo politiką tarp jaunų žmonių. Kartu bus numatytos jaunimo darbuotojų supervizijos, refleksijos bei atvejų analizės. Projekto pabaiga numatoma 2023 m. gruodžio 29 d.

Informaciją parengė Šilalės r. sav. kultūros centro socialinio darbo organizatorė Orinta Merkelienė ir atviro jaunimo centro savanorė Orinta Sabockytė.

Nuotrauka Atviro jaunimo centro.

Projektą remia Jaunimo reikalų agentūra.

Informacinis rėmėjas UAB ,,Šilalės artojas“.