Gruodžio 13 d. Šilalės rajono savivaldybės Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė, vyriausioji specialistė Ramūnė Rumšienė ir Šilalės rajono socialinių paslaugų namų darbuotoja Rasa Račkauskaitė lankėsi socialinėse dirbtuvėse „Kybartų skanėstai“, kur sėmėsi gerosios patirties, didinant asmens, turinčio proto ir (ar) psichinę negalią, įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes. Renginyje taip pat dalyvavo Marijampolės ir Tauragės regionų savivaldybių administracijų bei kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų atstovai.

Šios socialinės dirbtuvės – projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kurį ėmėsi realizuoti Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centras, bendradarbiaudamas su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Šilalės rajono savivaldybės administracijai kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendinant projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“, panašios socialinės dirbtuvės kitąmet atsiras ir Žadeikiuose. Suremontavus ir sutvarkius buvusios Žadeikių mokyklos pastato patalpų dalį, jos bus pritaikytos socialinių dirbtuvių veikloms: daržovių auginimui, šaldymui ir džiovinimui. Paslaugomis galės pasinaudoti 12 asmenų. Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Vizito meto socialinių dirbtuvių „Kybartų skanėstai“ rinkodaros vadybininkė Viktorija Bujauskė svečiams pristatė skaidres apie dirbtuvių veiklą, gamybą, komandos formavimą, pardavimus, ateities perspektyvas, kalbėjo apie jų pridėtine vertę visuomenei. Svečiai patys dalyvavo  sausainių gaminimo, puošimo, kepimo ir pakavimo procese bei edukacinėje programoje su produktų degustavimu. Dėka šių dirbtuvių ugdomi, lavinami ir palaikomi bendrieji bei specialieji darbiniai įgūdžiai, mokantis kepti nesudėtingus konditerinius gaminius, ruošti papuošimo elementus, saugiai naudotis technologiniais įrenginiais ir inventoriumi.

Tokių socialinių dirbtuvių lankytojai – proto ir (ar) psichikos negalią turintys darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 20–55 proc. darbingumas, taip pat gali lankytis ir asmenys iš bendruomenės bei socialinės globos įstaigų.

Tikimasi, jog, atidarius socialines dirbtuves Žadeikiuose, gyventojams, turintiems psichikos negalią, bus padedama ugdyti ne tik darbinius, bet ir higienos bei socialinius įgūdžius, bus stiprinamas pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais, atsakomybės jausmas.

Dėkojame Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centrui už galimybę sudalyvauti praktinėje veikloje socialinėse dirbtuvėse „Kybartų skanėstai“, gaminant kalėdinius skanėstus,  Tauragės ir Marijampolės regionų pertvarkos ekspertei Marijonai Janavičienei už pakvietimą į edukacinę-pažintinę popietę „Kalėdinių skanėstų gamyba“  bei už pagalbą įgyvendinant pertvarką Šilalės rajone. Šis susitikimas buvo naudingas gerosios patirties sklaida ir kiekvienas dalyvis parsivežėme minčių, idėjų, kurias galėsime pritaikyti ateityje.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja
Reimunda Kibelienė