Informuojame, kad yra parengtas įsakymo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija): Žemės sklypo kadastro Nr. 8734/0006:84, žemės sklypo adresas Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Pelkių k., žemės sklypo plotas 3,0087 ha. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną ir suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius – privatus asmuo.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriaus vedėjo įsakymo „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektas.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriaus informacija