Kviečiame teikti paraiškas Sveikatos apsaugos programos (4 Programa), patvirtintos 2022 m. vasario 24 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-22 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Lėšos gali būti skiriamos naujos medicininės įrangos įsigijimui ir kitų priemonių, kurios reikalingos Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigose, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga atitiktų higienos normas ir kitus teisės aktus, užtikrinančius įstaigos teisėtą veiklą, finansavimui, asmens sveikatos priežiūros įstaigų pastatų ir patalpų renovacijai pagal HN reikalavimus įgyvendinti bei palankių ir patrauklių gyvenimo ir darbo sąlygų Šilalės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms reikalingiems medicinos darbuotojams sudarymui, remiant būsto įsigijimą bei kitas priemones medicinos darbuotojų gerovei užtikrinti.

Paraiškos Sveikatos apsaugos programos priemonėms įgyvendinti  priimamos  iki  2022  spalio 20 dienos paštu administratorius@silale.lt, dokumentus pasirašant  elektroniniu parašu arba Šilalės   rajono savivaldybės  Priimamajame (Basanavičiaus g. 2-1, 108 kabinetas). Teikiant paraiškas būtina pateikti visus Programoje reikalaujamus dokumentus.

Programą, paraiškos formą rasite Šilalės rajono savivaldybės tinklalapyje (www.silale.lt)

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Savivaldybės gydytoją Dalę Briedienę el. paštu dale.briediene@silale.lt, tel. 8615 79917 arba 8449 76139

Šilalės rajono savivaldybės administracija