I-ojo ir II-ojo Pasaulinių karų, sovietinės okupacijos karo palikimas (nesprogę ir palikti sprogmenys) iki šiol kelia pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei bei daro neigiamą poveikį valstybinei, visuomeninei ir privačiai veiklai. Kiekvienais metais Lietuvoje gaunama apie 1000 iškvietimų dėl sprogmenų keliamos grėsmės ir neutralizuojama apie 4000 vnt. sprogmenų, kurių kiekvieno sprogimas galėjo nusinešti suaugusiųjų ar vaikų gyvybes.

Krašto apsaugos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD), Valstybės įmonė GIS-centras ir kitos valstybinės institucijos parengė ir Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt paviešino „Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos“ žemėlapį (toliau – Žemėlapis). Jame pateikiama oficiali informacija apie tikimybę susidurti su standartiniais sprogmenimis (užterštumo sprogmenimis lygį), kad teritorijose planuojant veiklą būtų galima lengviau įvertinti grėsmes ir laiku imtis prevencinių priemonių siekiant išvengti sprogmenų keliamų pavojų.

Lietuvoje jau pradėta taikyti vakarų šalyse senai egzistuojanti geroji praktika, kai prieš pradedant projektavimo ar statybos darbus yra atliekami užterštumo sprogmenimis vertinimai ir, esant poreikiui, vykdomi techniniai teritorijos patikrinimai. Taip užtikrinamos saugios darbo sąlygos teritorijose dirbantiems asmenims bei panaikinamos grėsmės galimiems technikos ir įrangos praradimams.

Žemėlapis įgalina tiek fizinius, tiek juridinius asmenis atsakingai ir saugiai įsivertinti numatomus žemės judinimo, kasimo ir kt. infrastruktūros darbus, pasitikrinant užterštumo sprogmenimis lygį aktualios teritorijose ir priimant sprendimus dėl prevencinių priemonių taikymo.

Siekdama užtikrinti kuo didesnį Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt

„Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos“ žemėlapio prieinamumą ir patogumą naudotis, bei procesų, susijusių su sprogmenų užterštumo keliamų grėsmių pašalinimu, aiškumą, Asociacija sukūrė portalą www.bombsmap.lt, kuriame yra paprastai ir patogiai pateikiama aktuali informacija, susijusi su sprogmenų užterštumo keliamų rizikų mažinimu.

Asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ informacija