Lietuvos ugdymo įstaigose taikant veiksmingas, moksliškai pagrįstas vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencines programas, kuriama visiems mokyklos bendruomenės nariams visapusiškai saugi aplinka, siekiama išgyvendinti patyčias ir smurtą.

Tauragės apskrityje 2022–2023 mokslo metais programoje ,,Zipio draugai”, skirtoje 5–7 metų vaikams, dalyvaus 34 pedagogai, daugiau nei 600 vaikų iš 16 ugdymo įstaigų, tarp jų ir trys Šilalės rajono ugdymo įstaigos: Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija, Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija.

Programos „Zipio draugai“ tęsinys – programa „Obuolio draugai“, skirta vyresniems 7–9 metų vaikams. Šioje programoje jau dalyvavo daugiau kaip 56 tūkst. vaikų. Programa „Obuolio draugai“ Tauragės apskrityje pradėta įgyvendinti nuo 2015–2016 mokslo metų, joje jau dalyvavo beveik 1,4 tūkst. Tauragės apskrities vaikų. Programoje „Obuolio draugai“ 2022–2023 mokslo metais dalyvaus Šilalės  rajono  Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija ir Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija.

Nuo 2006-ųjų metų visoje Lietuvoje įgyvendinama socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti ankstyvosios prevencijos programa „Įveikiame kartu“, skirta 7–9 metų vaikams. Programoje yra dalyvavę daugiau kaip 67 tūkst. vaikų. Programoje „Įveikiame kartu“ 2022–2023 mokslo metais dalyvaus Šilalės  rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija ir Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija.

 

 

 

VšĮ ,,Vaiko labui“, sukūrusios ir koordinuojančios prevencinių programų vykdymą, direktorės Aurelijos Okunauskienės informacija