Rugsėjo 10 diena Vingininkų kaimo bendruomenei buvo neeilinė, ji šventė savo bendruomenės įsteigimo 15-os metų jubiliejų. Kaip ir įprasta, švęsti susirinko ne tik bendruomenės nariai, bet ir gausus būrys garbingų svečių. Bendruomenę sveikino: Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys, mero patarėjas Tadas Bartkus, tarybos narė Rima Norvilienė, Šilalės VVG pirmininkė Teresė Jankauskienė, Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Aloyzas Vaičiulis.

Meras A. Meiženis, nuoširdžiai pasveikinęs bendruomenę su jos gimtadieniu bei palinkėjęs toliau bendruomenei gyvuoti, aktyviai bendrauti ir susitelkus padėti kiekvienam bendruomenės nariui, įteikė padėką ir simbolinę dovanėlę bendruomenės pirmininkei Danguolei Noreikienei už jos  aktyvumą, iniciatyvumą, bendruomenės narių telkimą.

Vingininkų kaimo bendruomenės pirmininkė D. Noreikienė pasidžiaugė bendruomenės nariais, kurie net neraginami nupjauna žolę apie bendruomenės namus, pasisiūlo sutvarkyti bendruomenės namų patalpas, nuravėti darželius, nudažyti pavėsinę ir aktyviai įsitraukia į bendruomenės veiklą bei organizuojamus renginius. Bendruomenės pirmininkė aktyviausiems bendruomenės nariams įteikė padėkas bei gėles. Apdovanoti: Biruta Ona Kromelienė, Algimantas Kasiliauskas, Reda Žymančienė, Ieva ir Donatas Šarauskai, Regina Trijonienė, Rita ir Ernestas Aušrai, Irma ir Juozas Aušrai, Alma ir Sigitas Kiltinavičiai, Zyta ir Eugenijus Ričkai, Vilma ir Kęstutis Jurčiai, Ridas Rimkus ir Sonata Navardauskaitė, Violeta ir Arvydas Damuliai, Virginija ir Virginijus Daubarai, Kęstutis Trapas, Kristina Bagdonienė, Linas Gumuliauskas, Daiva ir Viktoras Medeikiai, Stanislava ir Juozas Krasauskai, Regina ir Stanislovas Tomkai, Vanda ir Antanas Račkauskai, Birutė Gedeikienė, Evelina ir Edgaras Grikšai, Rita ir Žydrūnas Krasauskai, Liucė Liorančienė, Rima Kasiliauskienė, Vilija ir Vaclovas Vainoriai, Ida Juozapaitienė, Jolanta ir Raimundas Bružai, Vaida ir Giedrius Ričkai, Stasė Gertmonienė, Juzefa ir Vincas Gečai, Stasė Andrijaitienė.

Bendruomenės narė Irma Aušrienė visų bendruomenės narių vardu padėkojo bendruomenės pirmininkei, kad ji negailėdama jėgų nei laiko tvarko iškylančius bendruomeninius reikalus. ,,Bendruomenė papuolė į geras rankas“ – akcentavo kalbėjusioji.

Nuotraukų stendas leido ne vienam dalyvavusiam šventėje prisiminti akimirkas nuo bendruomenės įsikūrimo iki šių dienų. Netgi jubiliejinis bendruomenės šventei skirtas tortas buvo iškeptas bendruomenės narės Stanislavos Krasauskienės. Koks gimtadienis be koncerto – atlikėjas Irmantas Korolkovas ne tik dainavo, bet ir įtraukė šventės dalyvius į savo koncertinę programą.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė