2022 m. rugsėjo 26 d., 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

16. Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų (u. k. 25410), Šilalės r. sav., Šilalės sen., Šilalės m., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Aktu siūloma patikslinti vertingąsias savybes ir kultūros paveldo objekto teritoriją.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

 

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. 861436962.

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/AL29sdk8aPA5Dxj

 

 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos www.kpd.lt