Visuomenės informavimas apie numatomą Kitos (fermų) paskirties pastato – karvidės, kitos (ūkio) paskirties pastato – pašarinės, Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Skerdynų k. 3, statybos projekto rengimą.

Projekto pavadinimas: Kitos (fermų) paskirties pastato – karvidės, kitos (ūkio) paskirties pastato – pašarinės, Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Skerdynų k. 3, statybos projektas

Projektuotojas: UAB “Tektometrija” Į. k. 304491788; Tel. Nr.+370 604 02244; J. Basanavičiaus g. 98, LT-76123 Šiauliai. Projekto vadovas K. Sakalauskas, architektas T. Astrauskas.

Statytojas:  V. J.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:  iš anksto susitarus UAB “Tektometrija” patalpose J. Basanavičiaus g. 98, Šiauliai, darbo dienomis 10.00-17.00val.; Šilalės rajono savivaldybės svetainėje www.silale.lt

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti: elektroniniu paštu  tektometrija@gmail.com iki 2022-08-15 ir viešojo susirinkimo metu

Viešas susirinkimas įvyks: 2022-08-16, 16.00val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu Microsoft Teams platformoje.

 Vaizdo transliavimo nuoroda:

Jūs esate pakviesti prisijungti prie „Microsoft Teams“ susitikimo

Pavadinimas: Kitos (fermų) paskirties pastato – karvidės, kitos (ūkio) paskirties pastato – pašarinės, Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Skerdynų k. 3, statybos projektas

Laikas: 2022 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis 16:00:00

Prisijunkite kompiuteriu arba naudodami mobiliųjų įrenginių programėlę

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzYwOTI2YjItYjk4Zi00ZWU1LTk0N2QtZmNlNGVjMmQyYjg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a672ee-3ee6-4118-b92c-2a8061d97462%22%2c%22Oid%22%3a%2266ab06dd-d305-4e33-8bcc-7199990eabe9%22%7d

Jei dėl techninių kliūčių negalėsite prisijungti prie nuorodos, prašome informuoti projekto vadovą, prašome informuoti projekto vadovą K. Sakalauską tel. +370 604 02244, pakartotinai bus išsiųsta nuoroda prisijungimui.

Projektas

Vizualizacija