Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė patikrino rajono mokyklų ir darželių  pasiruošimą naujiems mokslo metams.

Darbo grupė rugpjūčio 18 d. patikrinimą pradėjo nuo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Ernestas Burčas pasidžiaugė, kad gimnazijoje didėja mokinių skaičius, todėl net teko įrengti papildomą klasę. Gimnazijoje visos reikiamos patalpos sutvarkytos ir baigiami jų valymo darbai.

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Antanas Stankus darbo grupei aprodė patalpas pagrindiniame mokyklos pastate ir buvusiame bendrabučio pastate. Mokykloje atlikti smulkūs remonto darbai, gimnazija mokslo  metų pradžiai pasiruošusi.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos skyrių aprodęs direktorius Arūnas Aleksandravičius akcentavo, kad būtų tikslinga įrengti nuotėkų valymo įrenginius. Mokyklos patalpos baigiamos tvarkyti, mokslo metams pasiruošta. Direktorius palydėjo ir į Obelyno skyrių. Darbo grupės nariai pasidžiaugė, kad patalpos puikios, tik reikia daugiau ugdytinių ir mokinių.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai reikalingas kapitalinis remontas visam didžiajam pastatui, avarinė elektros instaliacija, kabinetams reikia jau nebe kosmetinio remonto, kaip buvo iki šiol. Remonto reikalauja ir progimnazijos pastato išorė. Mokykla pagal išgales susitvarkė patalpas, yra mokslo metams pasirengusi ir laukia mokinių.

Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje darbo grupę pasitikęs direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Mindaugas Ričkus papasakojo, kad mokykla baigia pasiruošti ugdymo procesui, bibliotekoje įrengus pertvarą padaryta nauja klasė. Gimnaziją juosianti tvora atnaujinta, tai suteiks saugumo mokiniams. Gimnazijoje bei Pajūralio skyriuje mokslo metams pasiruošta.

Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktorius Valdas Urniežius aprodė ne tik darželio patalpas bei aplinką, bet ir suremontuotą darželio virtuvę. Virtuvėje dar vyko tvarkymo darbai, ten buvusios darbuotojos džiaugėsi iš esmės pagerėjusiomis darbo sąlygomis. Darželis iki mokslo metų pradžios bus pasiruošęs priimti vaikus.

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Saulius Macas informavo, kad gimnazijoje atliktas smulkus remontas, o ateities planuose yra II ir III aukštų kabinetų remontas, bei II aukšto koridoriuje grindų dangos pakeitimas.

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas patikino, kad mokslo metams pasiruošta, nupirkta naujų baldų ir patalpos jau baigiamos valyti.

Šilalės suaugusiųjų mokyklos patalpos sutvarkytos, ugdymui paruoštos.

Šilalės sporto mokyklos baseine jau rugpjūčio mėnesį prasidėjo vaikų vasaros poilsio stovyklos užsiėmimai. Mokyklos direktorė Gitana Jurgutienė supažindino su sporto salės statybos eiga.

Šilalės meno mokykloje ugdymo procesas prasidės tik nuo rugsėjo  15 dienos, todėl mokykloje dar vyksta smulkus remontas, kuris, kaip patikino mokyklos direktorius Arūnas Goštautas, bus užbaigtas laiku.  Kaip informavo direktorius ir dailės mokytojas Andrius Zaikauskas, mokyklai reikėtų patalpos, kurioje galima būtų laikyti dailės ir skulptūrų programos pamokoms reikalingas priemones.

Visos mokyklos pasiruošusios naujiems mokslo metams ir su nekantrumu laukia mokinių.

Mero patarėja Asta Gestautienė