Šilalės krašte gausu paminklų, skirtų pagerbti partizanus, kovojusius už mūsų šalies laisvę ir nepriklausomybę. Siekiant įprasminti lietuvių tautos tremtį, išsaugoti ir perduoti ateities kartoms atmintį apie šį tragišką istorijos laikotarpį, liepos 13 d. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje (toliau – Muziejus) organizuotas pasitarimas dėl laisvės kovotojams skirtų atminimo vietų Šilalės rajone įveiklinimo ir įamžinimo.

Pasitarimo metu pirmiausia aptartas klausimas dėl atliktų Dalios Grinkevičiūtės tremties muziejaus įkūrimo darbų. Savivaldybės specialistai ir Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila informavo, jog šiuo metu susiduriama su problema dėl pastato paskirties nustatymo. Keičiant pastato paskirtį iš gyvenamosios į visuomeninę, dėl griežtesnių priešgaisrinių, pastato pritaikymo neįgaliesiems ir kitų svarbių reikalavimų, gerokai išaugtų projekto kaina. Taip pat kalbėta apie planuojamas įrengti edukacines, pojūčių erdves, aptarta, kaip sprendžiamas žemės sklypo įregistravimo klausimas.

Vėliau svarstytas informacinių stendų, skirtų Kentrų šeimos ir pokario kovų bei Lietuvos kariuomenės vado, generolo leitenanto Prano Liatuko gimtinės vietos Kvėdarnos seniūnijoje įamžinimui, įrengimas. Kaip informavo pasitarime dalyvavę Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) atstovai, siekdama, kad būtų pastatyti šie atminimo ženklai, Savivaldybė pirmiausia turi atsiųsti raštą ir poreikį, tuomet Centro darbuotojai šį poreikį įtrauks į kitų metų planą. Centro atstovai taip pat trumpai pristatė jų interneto svetainėje esantį mūsų rajono paminklinių objektų sąvadą, kurį galite rasti paspaudę čia.

Taip pat kalbėta apie Pajūrio miestelyje esančios Tremtinių aikštės įveiklinimą, įteisinimą ir perdavimą atsakingai įstaigai, vagone esančią ekspoziciją ir vagono remonto darbus. Kaip informavo Muziejaus atstovai, svarbu, jog Tremtinių aikštė įgautų teisinį statusą, tada būtų  lengviau vykdyti aikštės priežiūros ir tvarkymo darbus, būtų aišku, kam skirti lėšas už priežiūrą. Nuspręsta, jog artimiausiu metu nėra poreikio atnaujinti vagone esančios ekspozicijos, tačiau svarbu sutvarkyti rūdėti pradėjusį stogą, pro kurį į vagono vidų eina drėgmė, ateityje galinti pakenkti viduje esančiai ekspozicijai. Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus atstovai informavo, jog netrukus aikštėje esančiose stelose turėtų būti iškalta dar daugiau politinių kalinių pavardžių, o ateityje aikštė gali pasipildyti dar 6 stelomis.

Pastačius atminimo ženklus ir paminklus, aktualu ir patogus informacijos priėjimas visuomenei, todėl iškeltas klausimas dėl galimybės įdiegti QR (greito atsakymo) kodus prie tremties ir partizanų žūties vietų (paminklų). Kaip teigė Centro atstovai, dalis informacijos apie kai kuriuos rajono partizanus jau yra paskelbta jų svetainėje, todėl QR kodus prie jau esančių atminimo vietų būtų galima įdiegti jau dabar, o prie dar planuojamų statyti atminimo ženklų tokie kodai turėtų būti įdiegti. Jei nerandama informacijos Centro internetinėje svetainėje, Centro atstovai pakvietė pateikti reikalingų duomenų sąrašą trūkstamai informacijai pateikti..

Pasitarimo metu taip pat aptarti kiti klausimai, susiję su laisvės kovotojams skirtomis atminimo vietomis.

Pasitarime dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys, vyriausioji istorikė Rūta Trimonienė ir Okupacijos ir laisvės muziejaus vyresnioji patarėja muziejinei veiklai Ramunė Driaučiūnaitė, savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, jo pavaduotojas Virginijus Kvederys, savivaldybės tarybos narės Loreta Kalnikaitė (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininko pavaduotoja) ir Reimundė Gečienė, Investicijų ir statybos, Švietimo, kultūros ir sporto skyrių specialistai,  Pajūrio, Kvėdarnos, Laukuvos ir Traksėdžio seniūnijų seniūnai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo pirmininkė Teresė Ūksienė ir jos pavaduotojas Antanas Rašinskas, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorė Soneta Būdvytienė ir Valstybinės miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio vadovas Romualdas Zebčiukas.

Susitikimą inicijavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Gudauskas.

 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Veiklos administravimo skyrius