Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis ir mero pavaduotoja Lineta Dargienė birželio 14 dieną dalyvavo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje organizuotame renginyje „Improvizuota kino studija“, skirtame Lietuvos rašytojos, tremtinės, gydytojos Dalios Grinkevičiūtės 95-osioms gimimo bei 35-osioms mirties metinėms paminėti ir režisieriaus Justino Lingio dokumentinio filmo „Daktarė Dalia Grinkevičiūtė“ pristatyme. Apie D. Grinkevičiūtę ir dokumentinį filmą kalbėjo visuomeninės organizacijos Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ pirmininkas Jonas Markauskas, režisierius J. Lingis, muziejaus direktorė Soneta Būdvytienė.

Kalbėdamas meras A. Meiženis apgailestavo, kad neteko asmeniškai pažinoti šios iškilios asmenybės, kuri žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų, nes paliko gilų pėdsaką kaip gydytoja „iš didžiosios raidės“ Laukuvoje ir visam krašte ir rašytoja, kurios knyga ,,Lietuviai prie Laptevo jūros“ supažindino su rūsčia, jos patirta tremties realybe bei kitais išgyvenimais.

Markauskas prisimindamas D. Grinkevičiūtę pajuokavo, kad Dalia vienintelė mergina, kuri nešiojo jį ant rankų, nes dalyvavo jam ateinant į šį pasaulį. Daugiausia apie D. Grinkevičiūtę jis sužinojo iš Aldonos Šulskytės, su kuria bendravo net 17 metų. A. Šulskytė priėmė gyventi D. Grinkevičiūtę, kai ją ,,išmetė“ iš tarnybinio buto. Kalbėdamas pabrėžė, kokia svarbi gydytoja buvo daugeliui žmonių, kad šiame renginyje dalyvauja iš Amerikos atvykusi rašytoja Anita Amirrezvani, kurios tėvai patyrė panašų likimą kaip ir D. Grinkevičiūtės šeima. J. Markauskas muziejui padovanojo Ginto Martinaičio iliustracijų rinkinį, o medalininkui Petrui Gintalui, D. Grinkevičiūtės atminimui sukūrusiam medalį – Leonardo Gutausko poemų knygelę ,,Veidrodis žiemą“, kurioje yra psalmė D. Grinkevičiūtei.

Režisierius J. Lingis papasakojo, kaip pasirinko pavadinimą filmui, kurį pradėjo kurti prieš 5 metus. Jis kalbindamas žmones pastebėjo, kad dauguma D. Grinkevičiūtę prisimena ne kaip tremtinę, kankinę ar ne moterį, o kaip gydytoją. Didžiąją savo gyvenimo dalį ji praleido Žemaitijoje, Laukuvoje, kur ir dirbo gydytoja.  Palinkėjo visiems pažiūrėjusiems filmą perduoti savo vaikams įspūdžius to, ką pamatė.

Po dokumentinio filmo peržiūros vyko jo aptarimas, apibendrinimas.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė