Informuojame, kad yra parengtas įsakymo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija): Žemės sklypo kadastro Nr. 8701/0004:519, žemės sklypo adresas Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Dirkintų k., žemės sklypo plotas  0,5227 ha. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius – privatus asmuo.

 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriaus vedėjo įsakymo „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektas.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriaus informacija