2022 m. gegužės 11-12 d. Vaikų priėmimo į darželius sistemoje sudaromi Priimamų vaikų sąrašai. Tėvų prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiami pranešimai dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Gavę šį pranešimą tėvai per 15 kalendorinių dienų privalo kreiptis į įstaigą ir informuoti dėl ugdymo sutarties sudarymo, ir patvirtinti, kad vaikas lankys ikimokyklinio ugdymo įstaigą nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems šiais kalendoriniais metais sukanka 2 m., o Šilalės lopšelį-darželį „Žiogelis“ priimami vaikai, kuriems  2022 m. rugsėjo 1 d. sukanka ne mažiau kaip 1 m. 6 mėn.

Šiais metais vaikai, kuriems šiais kalendoriniais metais sueina 5 metai (2017 m. gimimo) priimami į įstaigą be eilės.

Pasiteirauti galite Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, mob. 868745040 ir elektroniniu paštu rasa.kuzminskaite@silale.lt

Rasa Kuzminskaitė,  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja