Šilalės rajono savivaldybės mero 2022 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. T3-19 sudaryta Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. paraiškų atrankos darbo grupė organizuoja Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. paraiškų atranką.

Paraiškas gali teikti Šilalės rajone įregistruotos tradicinės religinės bendruomenės ir nekilnojamojo kultūros paveldo valdytojai, registruoti juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, visuomeninės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, susiję su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga. 2022 m. šiai programai skirta 15 000 Eurų.

Norintieji dalyvauti programos paraiškų atrankoje iki 2022 m. gegužės 31 d. (įskaitytinai) 17.00 val. pateikia:

  • tiksliai ir išsamiai užpildytą paraišką;
  • registracijos kopiją.

Paraiškas prašome pateikti savivaldybės administracijos priimamajame (108 kab.).

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 449)  45348, el. paštu rytis.ausra@silale.lt

Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programa 2022–2024 m.

Paraiškos forma

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

Paraiškos, neatitinkančios programos bei paraiškos reikalavimų, nebus vertinamos.

Šilalės rajono savivaldybės meras, Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos paraiškų atrankos darbo grupės pirmininkas Algirdas Meiženis