Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen ir Panevėžio miesto mero Ryčio Mykolo Račkausko kvietimu, kovo 30 dieną Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys, mero patarėja Asta Gestautienė, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė bei bibliotekos atstovai dalyvavo Panevėžyje, Juozo Miltinio dramos teatre, vykusioje Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio ,,Tarnaukime Lietuvai“ įteikimo ceremonijoje.

Misiaus kandidatūrą Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio ,,Tarnaukime Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijai pateikė Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Slaptu balsavimu laureatai išrinkti pagal keturias kategorijas: už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą; už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą; už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje; už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes. Pagal pastarąją nominaciją ir skirtas atminimo medalis mūsų kraštiečiui. K. Misius gimė 1942 m. gruodžio 5 dieną Paymėžyje, buvusiame Kvėdarnos valsčiuje, dabartinėje Žadeikių seniūnijoje, Šilalės rajone. 1961 m. baigė Kvėdarnos vidurinę mokyklą, studijavo Kauno politechnikos institute skaičiavimo mašinų specialybę. Tačiau savarankiškai visą gyvenimą domėjosi Lietuvos praeitimi, o ypač Šilalės krašto. Jo publikacijų galima rasti daugelyje leidinių, kolektyviniuose įvairių autorių darbuose, periodiniuose leidiniuose. Jis parašė knygą ,,Kražių mokykla ir gimnazija 1773–1844 m.“, yra monografijų „Didysis knygnešys Jurgis Bielinis“, „Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas“ bendraautorius, daugelio mokslinių straipsnių autorius, keleto leidinių sudarytojas. Jo rašiniai paskelbti leidinių serijose „Šilalės kraštas“, „Žemaičių praeitis“, „Versmės“ leidyklos valsčių serijos knygose, kolektyviniuose autorių darbuose, tęstiniuose ir periodiniuose leidiniuose.

Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu ,,Tarnaukite Lietuvai“ Seimo valdyba įsteigė 2011-aisiais metais, minint rašytojos, Steigiamojo Seimo narės, Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-ąsias gimimo metines.

Laureatams medalius įteikė Seimo pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas, Panevėžio miesto meras R. M. Račkauskas, kandidatų vertinimo komisijos pirmininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, rašytojas Stasys Kašauskas. Mūsų rajono delegacija K. Misių pasveikino su garbingu apdovanojimu, įteikdama atminimo dovaną, simbolizuojančią Šilalės kraštą, bei Šilalės rajono vadovų padėką.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė