Pakartotinai informuojame apie parengtą kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą:

ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 8760/0006:114), ESANČIO ŠILALĖS MIESTE, STRUIKŲ G. 3, NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO DETALŲJĮ PLANĄ.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-8720-108.

Planavimo pagrindas: Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-24 įsakymas Nr. DĮV-163 “Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8760/0006:114), esančio Šilalės mieste, Struikų g. 3, naudojimo būdo keitimo detaliojo plano rengimo”.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 8760/0006:114), esantis Šilalės mieste, Struikų g. 3, plotas 0,3653 ha.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:

  • Pakeisti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8760/0006:30, bendras plotas 1,0248 ha), esančio Šilalės mieste, Struikų g. 5, dalijimo į du sklypus detaliojo plano, patvirtinto 2009-01-26 Šilalės rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-124, sprendinius:
  1. Pakeisti detaliajame plane suformuoto žemės sklypo Nr. 2, (registruoto Šilalės mieste, Struikų g. 3, kadastro Nr. 8760/0006:114) privalomuosius reglamentus: naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti didžiausius leistinus užstatymo tankio ir intensyvumo rodiklius, užstatymo tipus ir užstatymo aukštį, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
  2. Atsižvelgiant į planavimo tikslus:

-suplanuoti susisiekimo komunikacijas; želdynus; automobilių stovėjimo ir vaikų žaidimo bei poilsio aikšteles; atliekų konteinerių surinkimo aikšteles;

-nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

  1. Papildomi reglamentai: statinių statybos zona, riba ir linija, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.

Planavimo organizatorius: Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, tel. 8-449-76114.

Planavimo rengėjas: PV architektas Arūnas Liočas, IĮ „Arūno Liočo firma“, Tilžės g. 5, Kaunas, tel. 8-698-10540, el. p. arunasliocas@gmail.com.

 

Planavimo procese SPAV atliekamas nebuvo, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.

 

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2021-11-24 iki 2021-12-08 (10 darbo dienų):

LR teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-87-20-108.

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.;

Šilalės rajono savivaldybės (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalėje) patalpose ir

Planavimo rengėjo patalpose, Tilžės g. 5, Kaune.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2021-12-01 iki 2021-12-08 (ne mažiau kaip 5 d.d.) Šilalės rajono savivaldybės ir planavimo rengėjo patalpose.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2021-12-08, 10.00 val., Šilalės rajono savivaldybės administracijos II-ojo aukšto foje, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalėje.

Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki dokumento sprendinių viešinimo pabaigos.

Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas:

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti VTPSI prie Aplinkos ministerijos, per vieną mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą).