Nuo liepos 19 d. iki rugpjūčio 9 d. Šilalės rajono seniūnijose vyksta gyventojų apklausa dėl galimybės panaikinti Bijotų, Traksėdžio, Didkiemio, Tenenių, Bilionių, Palentinio ir Žadeikių seniūnijas. Apie organizuojamą apklausą nuolat iki paskutinės apklausos dienos skelbiama spaudoje, informacija viešinama Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje, feisbuko paskyroje, apie tai skelbia ir seniūnijos, bet vis tik didelio gyventojų aktyvumo kai kuriose, ypač didžiosiose, seniūnijose pasigendama.

Pirmadienį apklausa vykdyta Bijotų seniūnijoje, joje savo valią išreiškė 181 bijotiškis. Nei vienas iš jų nesutiko, kad jų seniūnija būtų prijungta prie Upynos seniūnijos. Štai upyniškiai buvo kur kas vangesni, į apklausą atvyko tik 46 gyventojai, iš jų 16 pasisakė už sujungimą, 30 – prieš. Dar vangesnis balsavimas vyko Kvėdarnos seniūnijoje, kur buvo klausiama „Ar pritariate, kad būtų naikinama Traksėdžio seniūnija, Drobūkščių, Gūvainių, Antupalio, Drobūkštalių, Pėpliškės kaimus prijungiant prie Kvėdarnos seniūnijos, o likusią teritoriją – prie Šilalės kaimiškosios seniūnijos?“. Į apklausą atvyko tik 21 gyventojas, iš kurių 7 pasisakė už sujungimą, ir 14 – prieš. Didkiemio seniūnijoje savo valią išreiškė 45,4 proc. seniūnijos gyventojų. Į apklausą atvyko 103 asmenys ir visi jie pasisakė prieš, kad  būtų naikinama Didkiemio seniūnija, jos teritoriją prijungiant prie Šilalės kaimiškosios seniūnijos.

Nepaisant to, kad šia apklausa siekiama išgirsti gyventojų nuomonę ir priimti galutinius sprendimus ne vienašališkai, vis tik viešojoje erdvėje ir vietinėje spaudoje pasirodė informacija, kurioje pabrėžiamas skubėjimas, informacijos stoka, galimi nuostoliai ūkininkams. Ne paslaptis, jog rajone gyventojų skaičius nuolat mažėja, o ir pareigybės seniūnijose pasiskirsčiusios neproporcingai jų teritorijai ir gyventojų skaičiui. Apie seniūnijų mažinimą kalbėta ir ankstesnių kadencijų metu. Šis klausimas, organizuojant gyventojų apklausą, įtrauktas ir į 2019–2023 metų savivaldybės tarybos veiklos programą.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Tadas Bartkus atkreipia dėmesį, jog tiek spaudoje, tiek viešojoje erdvėje aptariant klausimą dėl seniūnijų naikinimo, žiūrima tik viena neigiama kryptimi. Kaip pavyzdys, vienas tarybos narys nurodo, jog panaikinus Palentinio seniūniją ir ją prijungus prie Kaltinėnų, Palentinio seniūnijos, atsižvelgiant į žemės našumo seniūnijoje rodiklius, ūkininkai per metus praras apie 60 tūkstančių eurų. Teigiama, kad nuostolių patirs ir Žadeikių seniūnijos gyventojai, jei jų seniūnija bus prijungta prie Kvėdarnos. Dabar Žadeikių seniūnijos žemės yra didelio nepalankumo, bet kai teritorija bus prijungta prie mažo nepalankumo Kvėdarnos seniūnijos žemių, viskas susivienodins, Žadeikių teritorija taip pat taps mažo nepalankumo žemėmis. Vien dėl to Žadeikių seniūnijos ūkininkai per metus praras virš 30 tūkst. Eur. ­– rašoma pranešime. Vis tik niekas nekalba apie tai, jog kaip pavyzdys, Didkiemio seniūniją prijungus prie Šilalės kaimiškosios seniūnijos pasikeistų šios naujos seniūnijos žemės našumo rodikliai ir ūkininkai gautų 56 tūkst. eurų daugiau, o Tenenius prijungus prie Pajūrio seniūnijos, atsižvelgiant į minėtus rodiklius, būtų gaunama 100 tūkst. eurų daugiau. Bendras kompensacijos skaičius kur kas didesnis.

„Pastarosiomis dienomis kai kurie politikai stengiasi kelti paniką ir gąsdinti gyventojus, teigdami, kad niekas neatsižvelgs į jų nuomonę ir seniūnijos vis tiek bus sujungtos. Mūsų tikslas priešingas – mes norime išgirsti gyventojų nuomonę.“ – sako administracijos direktorius T. Bartkus. Jis primena, jog mūsų rajone iki šiol jokie klausimai nebuvo sprendžiami atsiklausus gyventojų. Politikų, kurie dabar šaukia ir kelia paniką tarp gyventojų, kolegos Seime net įregistravo pataisas, kad sprendžiant visuomenei aktualius klausimus, gyventojų išvis nebereiktų atsiklausinėti. Ar tai nesuponuoja, kad į valdžią grįžę konservatoriai nebeorganizuos jokių apklausų, svarbių klausimų nebederins su gyventojais ir seniūnijas sujungs taip, kaip jiems reikės?

„Yra sakoma, kad ne tas teisus, kuris garsiai šaukia, todėl kviečiu aktyviai išsakyti savo nuomonę organizuojamoje apklausoje, nes tik jūsų išreikšta valia ir bus esminis kriterijus dėl seniūnijų naikinimo“ – sako administracijos direktorius Tadas Bartkus.

Šilalės rajono savivaldybės administracija