Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad MB „Namų centras“ parengė projektinius pasiūlymus ,,Nakvynės namų  Šilalės m., Vytauto Didžiojo g. 21  statybos projektas“ .

Projektuojamo statinio adresas – Vytauto Didžiojo g. 21, Šilalė

Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis – Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms)

Projekto rengėjas – MB „Namų centras“ į.k. 304196485

Architektė – Mantė Jankauskienė, el. paštas architekte@namucentras.lt

Susipažinimo su projektiniai pasiūlymais vieta ir laikas –  Šilalės rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje www.silale.lt.

Viešo susirinkimo adresas ir data – 2021-06-29 10:00 . V. Kudirkos g. 7.

Pasiūlymus dėl projektinių sprendinių galima teikti adresu –

el.p.: architekte@namucentras.lt, pasiūlymus galima teikti iki 2021-06-29 10:00.