Meras Algirdas Meiženis birželio 11 dieną dalyvavo  Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje aukotose šv. Mišiose, kurios buvo skirtos Lietuvos gyventojų trėmimų 80 – mečiui paminėti. 1941 metais birželio 14 dieną prasidėjo nekaltų Lietuvos gyventojų masiniai trėmimai į tolimuosius, atšiaurius sovietų sąjungos regionus. Masiniai trėmimai – tai genocidas, kurį vykdė sovietų valdžia.

Tremtis – be galo didelė mūsų tautos tragedija. Iš Lietuvos iki 1953 m. buvo ištremta apie 130 tūkst. žmonių, o dar apie 156 tūkst.  lietuvių buvo įkalinta. Tą baisią 1941 m. birželio naktį baigėsi daugelio visai nekaltų žmonių laimingas gyvenimas.

Reikia prisiminti ir pasidalyti prisiminimais, kad jaunoji karta suvoktų tų dienų nežmonišką, žiaurų  sovietų valdžios elgesį su Lietuvos gyventojais.

Mero patarėja
Asta Gestautienė