Prašymus programos finansinei paramai gauti gali teikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai: labai mažos įmonės, mažos įmonės ar vidutinės įmonės, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas. Taip pat fiziniai asmenys, vykdantys komercinę veiklą ne ilgiau kaip vienus kalendorinius metus pagal individualios veiklos pažymas arba pagal verslo liudijimus, kurie išduoti ne trumpesniam kaip 180 dienų laikotarpiui ir dirba/planuoja dirbti ne trumpiau kaip 96 dienas per kalendorinius metus.

Prašymą pateikusiems SVV subjektams finansinė parama teikiama:

1. Nuo COVID-19 nukentėjusiems juridiniams asmenims, skiriant vienkartinę 500 Eur subsidiją, jei anksčiau paminėti asmenys įtraukti į Karantino metu ribojamų ūkinių veiklų sąrašą ir į Valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytą pandemijos paveiktų įmonių sąrašą bei nebuvo subsidijuojami kitų fondų ar programų lėšomis.

2. Įmonės naujos darbo vietos steigimo, išskyrus darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius, išlaidoms, kai įdarbina darbuotoją visu etatu su neterminuota darbo sutartimi. Įkurta nauja darbo vieta turi būti išlaikoma ne trumpiau kaip vienus metus ir negali būti sukurta sumažinant bendrą dirbančių asmenų įmonėje skaičių. Kompensavimo dydžiai:

2.1. naujos darbo vietos steigimas įmonėje ne daugiau kaip 1 000 Eur;

2.2. naujos darbo vietos, į kurią pirmą kartą pagal įgytą specialybę įdarbinamas absolventas iki 29 metų, steigimas – ne daugiau kaip 1 500 Eur.

3. Įmonių įregistravimo išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 200 eurų tinkamų padengti išlaidų. Įmonės steigimo išlaidas sudaro: mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas, mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą.

4. Išlaidoms, patirtoms dalyvaujant užsienio ar savo šalies parodose, kuriose pristatoma gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos, padengti iki 50 procentų, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur eurų.

5. Valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčiams, kurie gali būti kompensuojami dvejus metus iš eilės:

5.1. verslo subjektui, veiklą vykdančiam pirmus 2 metus, iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur;

5.2. jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam verslo subjekto veiklą pirmus 2 metus, iki 80 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.

6. SVV subjektams, vykdantiems komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymas arba pagal verslo liudijimus, įrangos ir darbo priemonių naujai darbo vietai sukurti įsigijimo išlaidoms padengti (veiklą vykdantiems ne ilgiau kaip vienus metus) iki 500 eurų, bet ne daugiau kaip 60 procentų tinkamų padengti išlaidų be PVM. Nuostata dėl PVM nekompensavimo taikoma PVM mokėtojams.

Norintieji dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. birželio 28 d. 16.00 val. (įskaitytinai), pateikia tiksliai ir išsamiai užpildytą prašymą ir Programos 24.1 – 24.6 punktuose išvardintus dokumentus. Prašymai priimami savivaldybės priimamajame (Šilalės rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 2, I aukštas, 108 kab., priimamojo darbo metu).

Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programą, Prašymų suteikti finansinę paramą formą galite rasti adresu: https://silale.lt (Naujienos).

Iškilus klausimams prašome kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoją Tadą Bartkų (komisijos pirmininką), tel. (8 449) 76 112, Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistę Jadvygą Šerpytienę,  tel. (8 449) 45 334.

SVV programa

Prašymas finansinei paramai gauti

Prašymas subsidijai

Savivaldybės mero pavaduotojas,
Verslo plėtros programos vertinimo komisijos pirmininkas
Tadas Bartkus