PLANUOJAMA  ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE UPYNOS SENIŪNIJOJE PAKOPLYČIO KAIME SUTEIKTI NAUJUS AKMENOS, PIEVŲ IR ŠLAITO GATVIŲ PAVADINIMUS,  ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE UPYNOS SENIŪNIJOJE SENOJO OBELYNO KAIME SUTEIKTI NAUJĄ PIEVŲ GATVĖS PAVADINIMĄ,  ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE UPYNOS SENIŪNIJOJE PAJĖRUBYNIO KAIME SUTEIKTI NAUJUS PAAKMENIO IR PAJĖRUBYNIO GATVIŲ PAVADINIMUS, ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE UPYNOS SENIŪNIJOJE PAAKMENIO KAIME SUTEIKTI NAUJĄ PAAKMENIO GATVĖS PAVADINIMĄ BEI KEISTI ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UPYNOS SENIŪNIJOJE PAAKMENIO KAIME PARKO BEI SLĖNIO GATVIŲ GEOGRAFINES CHARAKTERISTIKAS

Vadovaudamiesi pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtinto Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 32 punktu informuojame, kad numatoma priimti sprendimą dėl Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Pakoplyčio, Paakmenio, Pajėrubynio,  kaimų naujų gatvių pavadinimų suteikimo bei Paakmenio kaime gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus geodezininkę Linetą Gružinskienę, el. p. lineta.gruzinskiene@silale.lt.

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

9 priedas

Tarybos sprendimo projektas, aiškinamasis raštas