KVIEČIAME ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS IŠPLĖSTINES SENIŪNAIČIŲ SUEIGAS DELEGUOTI SENIŪNAIČIUS Į NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJĄ

Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. DĮV-558 18.3 papunkčiu, kviečiame Šilalės rajono savivaldybės teritorijos išplėstines seniūnaičių sueigas deleguoti seniūnaičius į Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje bendruomeninių organizacijų projektų atrankos ir vertinimo komisiją (toliau – Vertinimo komisija).

Išplėstinė seniūnaičių sueiga į Vertinimo komisiją gali siūlyti po vieną atstovą, Šilalės rajono savivaldybės administracijai raštu pateikdama siūlymą, kuriame privalo nurodyti kandidato vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, taip patvirtindama siūlomo kandidato sutikimą dalyvauti atrankoje.

Šilalės rajono savivaldybės administracija, gavusi daugiau nei 5 (penkis) siūlymus į Vertinimo komisiją, organizuos Šilalės rajono savivaldybės teritorijos seniūnaičių sueigų atstovų susirinkimą, kuriame atviro balsavimo būdu seniūnaičiai atrinks 5 (penkis) seniūnaičius.

Vienas susirinkime dalyvaujantis išplėstinės seniūnaičių sueigos dalyvis turės 1 (vieno) balso teisę.

Atrinktais į Vertinimo komisiją bus laikomi tie kandidatai, kurie surinks daugiausia balsavimo teisę turinčių susirinkimo dalyvių balsų.

Neįvykus seniūnaičių atrankai į Vertinimo komisiją, pakartotinis kvietimas bus skelbiamas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.

Išplėstinė seniūnaičių sueigų siūlymai priimami iki 2021 m. birželio 23 d.

Siūlymus kviečiame teikti el. p. administratorius@silale.lt

Šilalės rajono savivaldybės administracijos informacija