Vadovaudamiesi Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ 1.1 papunkčiu, 12 punktu, skelbiame Ikimokyklinio ugdymo grupės laukiančiųjų eiles.

2021 m. gegužės 14 d. planuojame formuoti Priimamų į ikimokyklinio ugdymo įstaigas vaikų sąrašą naujiems 2021-2022 m. m. Tėvai, kurių vaikai pateks į šį sąrašą, prašyme nurodytu elektroniniu paštu gaus pranešimą ir per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo gavimo privalote kreiptis į įstaigos vadovą.

Priimamų į darželius vaikų skaičius

Įstaigos pavadinimas

Priimamų vaikų skaičius

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos skyrius (el. paštas pavaduotoja.nf@dariusgirenas.silale.lm.lt

14

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ (el. paštas ziogelis@indox.lt)

86

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija (el. paštas rastine.kaltinenai@gmail.com)

9

Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“ (el. paštas kvedarnosdarzelis@gmail.com)

38

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos Pajūralio skyrius (el. paštas jauniausmok@gmail.com

7

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija (el. paštas laukuvosgimnazija@gmail.com)

21

Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla (el. paštas rastine@obelynas.silale.lm.lt(

6

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija (el. paštas rastine@pajuris.silale.lm.lt)

6

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius