Programos tikslas – iš dalies finansiškai remti paramos gavėjus, skatinti paramos gavėjus plėsti ir modernizuoti  ūkius, sudaryti tinkamas sąlygas infrastruktūrai ir plėtrai, didinti žemdirbių pajamas, mažinti nedarbą kaimo vietovėse, sudaryti sąlygas žemdirbių profesiniam tobulėjimui, jaunų žmonių įsikūrimui kaime.

Programos uždaviniai:

  • skatinti  žemdirbius reguliuoti dirvožemio rūgštingumą ir kompensuoti iki 30 proc. dirvožemio rūgštingumą mažinančių medžiagų įsigijimo išlaidų;
  • plėtoti paklausių netradicinių žemės ūkio produktų gamybą;
  • žemės ūkyje taikyti naujausius mokslinius pasiekimus;
  • skatinti naujų darbo vietų kūrimą kaime..

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus ir uždavinius skirstant lėšas prioritetas teikiamas šiems projektams:

  • dirvožemio rūgštingumo mažinimo;
  • netradicinės žemės ūkio veiklos vystymo;
  • savo ūkyje pagamintos produkcijos perdirbimo;
  • modernizacijos lygio ūkyje kėlimo.

Paraiškas gali teikti  Šilalės rajone registruoti žemės ūkio ir kaimo valdos valdytojai, deklaruojantys  iki 50 ha pasėlių plotų.

Paraiškų atrankos komisijai pateikiama:

  • tiksliai ir išsamiai užpildyta paraiška;

Paraiškas  prašome pateikti Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2, I aukštas, 108 kab., iki 2021 m. birželio 18  d. Konkurso paraiškos formą galima rasti Šilalės internetiniame puslapyje www.silale.lt arba kreiptis į Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiąjį specialistą Vidą Toleikį, mob. 861400317, el. paštas vidas.toleikis@silale.lt

ŠILALĖS RAJONO KAIMO PLĖTROS RĖMIMO 2021–2023 METŲ PROGRAMA 

PARAIŠKA PARAMAI GAUTI

Atrankos komisijos pirmininkas
Rolandas Toleikis