Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, skelbia Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto viešą nuomos konkursą išnuomoti 10 metų komercinei veiklai vykdyti:

9,12 kv. m ploto negyvenamąją patalpą negyvenamojoje patalpoje-komercinėse patalpose (unikalus Nr. 8798-7004-3018:0012), pažymėtą plane indeksu R-29, su teise naudotis 23,21 kv. m bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais R-25, R-28, R-30, esančią Šilalėje, Vasario 16-osios g. 14-12. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 1,50 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

Konkurso dalyviai paraiškas dalyvauti konkurse: užklijuotą voką (voke turi būti Šilalės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių 13.1-13.5 punktuose nurodyti dokumentai), ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, priima Šilalės rajono savivaldybės administracijos priimamajame (108 kab.) darbo dienomis iki 2021 m. balandžio 19 d. 12.00 val. adresu: J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, 108 kab., I a. Visi su paraiškų teikimu susiję dokumentai skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt/Skelbimai).

Komisijos posėdis turto viešo nuomos konkurso nugalėtojui nustatyti vyks 2021 m. balandžio 19 d. 14.00 val. adresu: J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, 319 kab., III a.

Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas į sąskaitą Nr. LT62 4010 0445 0006 4491 „Luminor Bank“, AB. Pradinis įnašas bus įskaitomas į nuomos kainą. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, pradinis įnašas grąžinamas.

Papildoma informacija apie išnuomojamą turtą teikiama adresu: J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, 201 kab., II a., tel. (8 449) 76 129, 8 612 32034, el. p. reimunda.kibeliene@silale.lt.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,
Turto viešo nuomos konkurso komisijos pirmininkas
Osvaldas Šarmavičius