Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T1-141 sudaryta Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. atrankos komisija organizuoja Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. paraiškų atranką.

Paraiškas gali teikti Šilalės rajone įregistruotos tradicinės religinės bendruomenės ir nekilnojamojo kultūros paveldo valdytojai, registruoti juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, visuomeninės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, susiję su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga.

Norintieji dalyvauti programos paraiškų atrankoje iki 2021 m. gegužės 21 d. (įskaitytinai) 15 val. pateikia:

• tiksliai ir išsamiai užpildytą paraišką;
• registracijos kopiją.

Paraiškas prašome pateikti savivaldybės administracijos priimamajame (108 kab.).
Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 449)  45348, el. paštu rytis.ausra@silale.lt

Paraiškos, neatitinkančios programos bei paraiškos reikalavimų, nebus vertinamos.

Šilalės rajono savivaldybės meras, Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos atrankos komisijos pirmininkas Algirdas Meiženis