Kviečiame teikti paraiškas šioms Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.  programoms:

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2021 m.);
Ekologinis ūkininkavimas (2021 m.);
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (2021 m.);
Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2021 m.)

Daugiau informacijos ir paraiškos formas rasite paspaudę ant kiekvienos programos pavadinimo.

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius